Uizen este o aplicație informatică care analizează, pe baza unor algoritmi particulari, rapoartele financiare și prețurile emitenților listați la Bursa de Valori Bucuresti, oferind toate informațiile necesare pentru a decide, în cunoștință de cauză, care investiții sunt profitabile și care sunt acelea care te pot ține pe loc.

 1. În prima etapă, algoritmii Uizen analizează rapoartele financiare ale companiilor monitorizate, cărora li se atribuie un profil de risc (de la Foarte ridicat la Foarte scăzut).
 2. În etapa următoare sunt contabilizaţi indicatorii bursieri care, ponderaţi cu profilul de risc, stabileşte punctajul ce determină încadrarea companiilor în clase de tranzacţionare (Strong Buy, Buy, Hold, Sell, Strong Sell).
 3. În cea de-a treia etapă sunt evaluate deţinerile din portofoliu şi sunt emise recomandările de tranzacţionare.

Poti descărca de aici un exemplu de raport al Consilierului de portofoliu.

Datele de tranzacţionare se stabiliesc în funcţie de calendarul raportărilor financiare ale companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti şi sunt comunicate din timp clienţilor PRO pe pagina special destinată acestora. Pentru fiecare trimestru de raportare există o dată de tranzacţionare.

Companiile care sunt analizate şi clasificate de aplicaţia informatică Uizen trebuie să indeplinească următoarele criterii:

 • să fie listate pe piaţa ‘Regular’
 • să emita rapoarte financiare individuale
 • să aibă un nivel minim de lichiditate bursieră de 3/10 pe scara Uizen

Emitenţii care satisfac sau au satisfăcut aceste criterii şi sunt monitorizaţi au următoarele simboluri:

AAG, ALR, ALU, ALW, ARS, AST, ATB, BCM, BIO, BNET, BRD, BRK, BVB, CEON, CMP, COTE, CRC, EFO, EL, ELGS, ELMA, EVER, FOJE, FP, HAI, HUNT, IARV, IMP, LIH, M, MACO, MAM, MILK, NRF, OIL, ONE, PBK, PREB, PRSN, PTR, RMAH, ROCE, SAFE, SFG, SIF1, SIF3, SIF4, SIF5, SMTL, SNG, SNN, SNP, SOCP, STK, TBK, TBM, TEL, TGN, TLV, TRP, TTS, VNC, WINE.

 • clasificare companii lichide pe clase de tranzacţionare: lunar
 • clasificare companii lichide pe profile de risc: lunar
 • modificări structură portofoliu MidaCap (simboluri, procente alocate, valoare): trimestrial
 • rapoarte tranzacţii MidaCap: trimestrial
 • grafice performanţe portofoliu MidaCap vs. indici bursieri: lunar
 • niveluri Stop Loss: săptămânal
 • sugestiile Consilierului Uizen de optimizare a structurii portofoliului personal: trimestrial
Precizare: Sugestiile de optimizare a portofoliului personal, generate de “Consilierul de portofoliu” al aplicaţiei Uizen, sunt tratate ca informaţii confidenţiale şi sunt transmise prin intermediul e-mail doar beneficiarului.

Toţi clienţii care deţin un cont PRO au dreptul de a prelua structura portofoliului MidaCap, integral sau parţial, în componenţa portofoliului personal. De asemenea, portofoliile personale pot fi optimizate imediat ce sunt publicate noile tranzacţii trimestriale.

Analiza rapoartelor financiare trimestriale ale companiilor se realizează pe două planuri:

 1. planul structurii financiare
 2. planul trendului rezultatelor financiare pe mai mulţi ani

Această analiză se finalizează cu atribuirea unui “Reper financiar” care determină gradul de risc al emitentului legat de capacitatea acestuia de a performa / subperforma în viitor. Profilurile atribuite companiilor sunt următoarele: Foarte ridicat, Ridicat, Mediu, Scăzut şi Foarte scăzut.

Analiza preţului şi a indicatorilor bursieri ai companiilor monitorizate se finalizează cu atribuirea unui “Reper de tranzacţionare” care reflectă gradul de supraevaluare /subevaluare al emitentului respectiv. Acest reper, ponderat cu cel al profilului de risc, determină încadrarea acţiunilor companiei respective într-una din categoriile: Strong Buy, Buy, Hold, Sell şi Strong Sell.

Perspective unui emitent de a performa în viitor sunt considerate cu atât mai bune cu cât profilul sau de risc este mai scăzut şi clasa de tranzacţionare mai ridicată (se consideră clasa Strong Buy ca având nivelul cel mai ridicat). Prin urmare, o companie a cărei evaluare îi atribuie profilul de risc “Foarte scăzut” şi o plasează în clasa de tranzacţionare “Strong Buy” este considerată ca având cele mai bune perspective de a oferi un randament peste cel al pieţei.

Investitorii cu toleranţă ridicată la risc ar putea fi mai interesaţi de “Clasa de tranzacţionare” în care se regăsesc emitenţii, selectându-i mai întâi pe cei cu valori ale “Reperului de tranzactionare” cât mai mari.

Investitorii conservatori, care pun pe primul loc siguranţa capitalului, ar trebui să acorde atenţie “Profilului de risc” al emitenţilor, alegâdu-i pe cei cu un nivel al “Reperului financiar” cât mai ridicat.

Ratingul unei companii în analiza Uizen este reprezentat de “scorul Mida” care se determină pe baza următoarelor date de intrare: “Reperul financiar”, “Reperul de tranzacţionare” şi indicatorii “Alfa” (de compensare a riscului sistematic), “Beta” (al volatilităţii cotaţiei) şi “R-Squared” (al corelaţiei între preţ şi indicele de referinţă).

Strategia de tranzacţionare pentru gestionarea portofoliului MidaCap se realizează pe baza ratingului companiilor monitorizate.

Într-o piaţa de acţiuni precum Bursa de Valori Bucureşti, Stop Loss (sau Stop Pierdere) reprezintă un nivel al cotaţiei care, odată ce a fost atins / depăşit, determină invesitorul să îşi lichideze toată expunerea pe compania respectivă (să îşi vândă toate acţiunile deţinute la acel emitent).

 Acest prag este plasat la o anumită distanţă în jos faţă de preţul din momentul respectiv astfel încât volatilitatea normală a cotaţiei să nu determine o ieşire prematură din piaţă (o activare prematură a Stop Loss).