INVESTEŞTE ÎN ACŢIUNI

ImgBuy

Câştigul din acţiuni

Atunci când cumperi acţiuni la un emitent listat la bursă, înseamnă, de fapt, că vei deţine un anumit procent din drepturile de proprietate asupra companiei respective. Într-o economie în creştere, afacerile companiilor cresc, deoarece sunt create noi locuri de muncă care, la rândul lor, conduc la o majorare a veniturilor şi, implict, a consumului. Într-o asemenea perioadă, ca acţionar, poţi câştiga bani în două moduri:

  1. din diferenţa de preţ a acţiunilor detinute
  2. din dividendele cu care ești recompensat

Pe termen scurt, piaţa bursieră poate fi riscantă și volatilă, dar este locul cel mai potrivit pentru a investi dacă sunt luate în considerare obiective pe termen lung!

Performanța indicelui BET

Performanța generală a pieței bursiere este de obicei urmărită și reflectată de evoluția a diverși indici bursieri. Un astfel de indice este compus dintr-o selecție de acțiuni care reflectă performanța globală a bursei respective. În cazul Bursei de Valori București acest indice este BET (Bucharest Exchange Trading).

În 10 ani, între 01.01.2000 și 31.12.2009, indicele BET a crescut cu nu mai puțin de 945%, iar această perioadă include crahul bursier din 2007-2009.În 20 de ani, între 01.01.2000 şi 31.12.2019, indicele BET s-a apreciat cu 2124%.

Cu alte cuvinte, cine avea investiți 10.000 de lei la începutul anului 2000 ar fi putut avea 104.500 de lei la sfârșitul anului 2009 şi 222.400 lei la sfârşitul anului 2019.

Upmoney

5 motive pentru a investi la bursă

  1. pe termen lung indicii bursieri cresc, de regulă, într-un ritm mult mai rapid decât nivelul dobânzilor bancare. Perfomanţa medie anuală a BET este de 16.68% în ultimii 20 de ani. Dacă investești în acţiuni şi dividendele obţinute, randamentul poate să fie sensibil mai ridicat
  2. păstrarea tuturor banilor în depozite conduce la o pierdere a puterii de cumpărare ca urmare a inflaţiei
  3. tranzacţionarea acţiunilor se face foarte simplu. Ai nevoie doar de un cont la o societate de brokeraj şi de un computer conectat la internet
  4. perioadele de creştere a burselor sunt, în medie, de 3-4 ori mai lungi decât cele de scădere
  5. pe termen lung, bursele de acţiuni au evoluat în sens crescător

Performanţe portofoliu MidaCap Gestionat exclusiv de Consilierul de portofoliu Uizen

INVESTEŞTE CU UIZEN