Termeni şi condiţii

Proprietarul site-ului midacapital.com şi autorii rapoartelor şi aplicaţiilor informatice utilizate nu sunt înregistraţi ca traderi, brokeri, analişti sau agenţi de investiţii, sunt jucători activi pe piaţa valorilor mobiliare, pot deţine acţiuni la companiile analizate şi orice sugestie de investiţie ce s-ar desprinde din materialele prezentate trebuie considerată din acest punct de vedere şi nu garantează profit.

Înțelegeți că toate informațiile, datele, textul, software-ul, fotografiile, grafica, videoclipurile, mesajele, etichetele sau alte materiale publicate sau transmise prin intermediul site-ului sau în mod privat au doar un caracter informativ și educational. Aceasta înseamnă că dumneavoastră, și nu proprietarul site-ului midacapital.com sau autorii materialelor respective, sunteți total responsabili pentru deciziile luate.

Analizele, rapoartele, sugestiile, recomandările şi opiniile conţinute în articolele şi materialele prezente pe site reprezintă punctul de vedere personal al autorilor şi sunt realizate cu cele mai bune intenţii, fiind folosite inclusiv în luarea deciziilor proprii de tranzaţionare în piaţa de capital. Înțelegeți faptul că tranzacţiile cu valori mobiliare implică riscuri, inclusiv riscul unei pierderi, iar performanţele trecute şi prezente nu garantează rezultate similare în viitor. La fel ca toate plasamentele în pieţele de capital, investiţiile dumneavoastră se pot aprecia sau deprecia, iar utilizarea informaţiilor oferite în cadrul rapoartelor şi materialelor prezentate pe site nu garantează că va avea ca rezultat un profit.

Sunteţi de acord să declaraţi faptul că proprietarul site-ului midacapital.com şi autorii articolelor, rapoartelor şi analizelor care vă sunt puse la dispoziţie nu se fac responsabili pentru pentru pierderile sau daunele de orice natură cauzate ca urmare a utilizării sau neutilizării de către dumneavoastră a materialelor respective şi de erorile posibile, informaţionale sau de interpretare, care pot apărea în conţinutul lor. Analizarea oportunităţilor de investiţie, evaluarea riscurilor şi identificarea plasamentelor potrivite cad exclusiv în sarcina dumneavoastră. Este recomandabil ca o decizie de investire să fie luată împreună cu consultanţi financiari calificaţi şi după consultarea mai multor surse de informare diferite.

Proprietarul site-ului midacapital.com şi autorii articolelor, rapoartelor şi analizelor oferite sau prezentate nu sunt răspunzători pentru veridicitatea şi calitatea datelor obţinute de la emitenţi sau din surse publice.

Proprietarul site-ului midacapital.com şi autorii articolelor şi materialelor oferite sau prezentate  nu pot fi făcuţi vinovaţi de pierderile de orice natură suferite de dumneavoastră ca urmare a unor probleme legate de server sau de transmiterea datelor. Dacă, din cauze diverse, nu pot fi prezentate, publicate sau distribuite materialele oferite în cadrul abonamentelor preplătite, perioada de abonament a va fi mărita în consecinţă. Republicarea sau reexpedierea de materiale către clienţii plătitori se face numai în baza unei solicitări explicite primite din partea acestora.

Sunteți de acord, în scopul utilizării Serviciilor furnizate pe site-ul midacapital.com, să permiteți proprietarului acestuia să vă utilizeze informațiile personale pentru a vă trimite materiale de marketing și promoționale. Proprietarul site-ului midacapital.com vă poate trimite și materiale de marketing care promovează produse terțe. Aceste materiale pot include, dar nu se limitează la: buletine informative care vă oferă informații suplimentare despre modul de utilizare a Serviciilor și oferte promoționale pentru bunuri și servicii prezentate pe midacapital.com sau care aparțin unor terțe părți. Proprietarul site-ului midacapital.com nu va închiria sau vinde informațiile dumneavoastră personale pentru utilizarea de către terțe părți. Trimiterea unor astfel de materiale informative poate fi oprită în orice moment în baza unei solicitări explicite primite din partea dumneavoastră.

Copyright

Reproducerea neautorizată şi distribuirea articolelor, analizelor, rapoartelor şi materialelor oferite pe site-ul midacapital.com  sau a oricăror părţi din ele, este strict interzisă! Preluarea se poate face doar cu acordul proprietarului site-ului.

Servicii şi Produse

Conţinutul articolelor, rapoartelor şi analizelor, politica de preţuri şi termenii de pe acest site pot fi modificate în orice moment, fără o notificare prealabilă.

Proprietarul site-ului midacapital.com poate refuza abonarea sau reabonarea la produsele şi serviciile sale persoanelor fizice sau juridice care au încălcat termenii din secţiunea Copyright.

Corespondenţa dintre dumneavoastră şi proprietarul site-ului midacapital.com sau autorii articolelor, rapoartelor şi analizelor oferite sau prezentate devine proprietatea deţinătorului site-ului midacapital.com  şi nu poate fi dată publicităţii fără acordul explicit al acestuia.