Prelucrarea datelor cu caracter personal


Considerăm foarte important modul în care datele dumneavoastră personale sunt tratate și suntem determinați să le protejăm. Această Politică de Confidențialitate explică modul în care colectăm și utilizăm datele dvs. personale și care sunt drepturile și opțiunile pe care le aveți în legătură cu acestea. Această politică a fost actualizată la data de mai sus și poate varia la diferite intervale de timp, astfel că vă rugăm să o verificați cu regularitate. Modificările vor produce efecte de la momentul postării lor pe website.
Încurajăm opiniile dumneavoastră în legătură cu website-ul nostru și cu Politica de Confidențialitate. Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebare sau comentariu, vă rugăm să trimiteți un e-mail la admin@midacapital.com.

Responsabilitatea pentru datele cu caracter personal

Proprietarul site-ului, Marcelin Tudor (disponibil la adresa de e-mail admin@midacapital.com) este responsabil pentru și controlează datele dvs. cu caracter personal, în calitate de operator de date.

Tipuri de date cu caracter personal colectate
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât dețineți controlul informațiilor pe care ni le furnizați. Astfel, datele cu caracter personal pe care le colectăm pot include:

 • Date de contact, cum ar fi numele dvs., numărul de telefon, adresa de e-mail (în măsura în care ne-ați furnizat aceste date);
 • Informații privind plățile, cum ar fi datele necesare pentru prelucrarea plăților și prevenirea fraudelor, inclusiv datele cardului bancar, coduri de securitate și alte informații în legătură cu facturarea;
 • Alte informații necesare pentru desfășurarea relației dintre noi sau furnizate în mod voluntar de dvs., cum ar fi instrucțiuni date, plăți efectuate, cereri sau propuneri;
 • Informații colectate din surse disponibile în mod public;
 • Informații în legătură cu apartenența dvs. la organizații profesionale de investiții;
 • Informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării website-ului nostru, cum ar fi tipul de dispozitivul utilizat pentru acces, date de conexiune și informații despre paginile accesate în scop statistic și pentru a vă personaliza experiența online; și/sau
 • Alte tipuri de date cu caracter personal în legătură cu preferințele dvs., atâta timp cât sunt relevante pentru serviciile pe care vi le furnizăm.
Modurile de colectare a datelor cu caracter personal
Putem colecta datele dvs. cu caracter personal prin mai multe modalități, inclusiv:
 • Atunci când navigați, transmiteți o solicitare sau interacționați în orice alt mod cu website-ul nostru;
 • Când ne solicitați serviciile sau când vă trimitem oferte în acest sens;
 • Când intrați în contact cu noi pe e-mail sau în altă formă;
 • Când participați la un seminar, o conferință sau un alt eveniment organizat de noi sau atunci când vă înregistrați în scopul primirii de informații de la noi; sau
 • Când ne oferiți sau ne solicitați să vă oferim servicii.
Scopurile prelucrării
Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
 • Pentru a furniza serviciile de consultanță în investiții pe care ni le solicitați în beneficiul dvs.;
 • Pentru a monitoriza și evalua corespondența cu politicile și standardele noastre;
 • Pentru a vă trimite noutăți din domeniu sau alte publicații și a ne promova serviciile;
 • Pentru a administra relația cu dvs., inclusiv pentru prelucrarea plăților, contabilitate, audit, facturare, servicii suport;
 • Pentru a ne îndeplini obligațiile legale;
 • Pentru a analiza și îmbunătăți serviciile noastre și comunicările cu dvs.;
 • Pentru a proteja securitatea și accesul la sistemele noastre IT și de comunicare, platforma online, site-uri și alte sisteme, prevenind și detectând amenințările de securitate, frauda sau alte activități ilicite; și
 • În scop de marketing, când vă putem întreba dacă doriți să primiți materiale publicitare de la noi. Nu vă vom trimite materiale publicitare dacă ne solicitați acest lucru. Puteți să vă răzgândiți și, dacă nu mai doriți să primiți materiale publicitare, vă rugăm să ne informați pentru a vă putea îndepărta din bazele noastre de date, prin contact la contact@midacapital.com.
Temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
În funcție de scopurile în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal prezentate mai sus, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza unuia sau mai multora dintre următoarele temeiuri legale:
 • Pentru executarea instrucțiunilor de la client sau a unui alt contract cu dvs.;
 • Pe baza interesului nostru legitim sau al unui terț care poate primi datele dvs. cu caracter personal, cu condiția ca aceste interese să nu fie prevalate de interesele sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale;
 • Pentru a ne îndeplini obligațiile legale;
 • Pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei pretenții sau proceduri legale; și/sau
 • Pe baza consimțământului dvs. acordat în mod expres.
Transmiterea datelor cu caracter personal
Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. unor terți de încredere cu care avem înțelegeri contractuale, inclusiv cu:
 • Consultanții sau auditorii noștri profesionali;
 • Furnizori de servicii de IT;
 • Terți implicați în găzduirea sau organizarea de evenimente sau seminare.
În cazul în care este necesar sau pentru motivele prezentate în această Politică de Confidențialitate, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terți se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Păstrarea datelor cu caracter personal
Vom lua măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a păstra datele dvs. cu caracter personal confidențiale și în siguranță în conformitate cu standardele din industrie în legătură cu păstrarea, divulgarea și accesul la datele cu caracter personal.
Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe website-ul nostru. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Drepturile dumneavoastră
Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR) și legislația aplicabilă în domeniul protejării datelor cu caracter personal vă recunosc o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal.
Aveți dreptul de a solicita detalii în legătură cu informațiile pe care le deținem în legătură cu dvs. și cum le prelucrăm. Puteți, de asemenea, avea dreptul, în conformitate cu legislația aplicabilă, de a rectifica sau șterge, restricționa prelucrarea, opri transferurile neautorizate către terți și, în anumite circumstanțe, de transfer către alte organizații a datelor dvs. cu caracter personal. Aveți de asemenea dreptul de a înregistra o plângere în legătură cu modalitatea în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal la autoritatea de supraveghere.
În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.
În general, este în întregime la latitudinea dvs. dacă ne furnizați date cu caracter personal – ca regulă, nu există efecte dăunătoare dacă alegeți să nu ne furnizați date cu caracter personal. Dacă vă opuneți prelucrării informațiilor dvs. personale, sau dacă ne-ați furnizat consimțământul pentru prelucrare și ulterior alegeți să îl retrageți, vom respecta alegerea dvs. în conformitate cu prevederile legale.
Obiecția dvs. (sau retragerea oricărui consimțământ acordat în prealabil) poate însemna că nu vom mai putea să efectuăm activitățile necesare pentru a atinge scopurile prezentate mai sus sau că nu veți mai putea utiliza sau profita de serviciile oferite de noi. Vă rugăm să aveți în vedere că și în cazul în care alegeți să vă retrageți consimțământul, putem continua să prelucrăm informațiile dvs. personale în măsura cerută sau permisă de lege, în special în legătură cu exercitarea sau apărarea drepturilor noastre legale sau pentru a ne îndeplini obligațiile legale.
Trebuie să ne asigurăm că informațiile dvs. personale sunt corecte și actualizate. Dacă orice date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat se modifică (de exemplu dacă vă modificați adresa de e-mail sau doriți să anulați orice cerere pe care ne-ați adresat-o sau dacă luați cunoștință despre orice date cu caracter personal inexacte pe care le deținem în legătură cu dvs.), vă rugăm să ne informați despre acest lucru prin e-mail la contact@midacapital.com. Nu suntem răspunzători pentru vreo pierdere în legătură cu orice date cu caracter personal inexacte, neautentice, deficitare sau incomplete pe care ni le furnizați.

Date cu caracter personal despre terți pe care ni le furnizați
Dacă ne furnizați date cu caracter personal despre altcineva, trebuie să vă asigurați vă aveți dreptul să ne dezvăluiți astfel de date și că, fără a lua alte măsuri suplimentare, putem colecta, utiliza și dezvălui aceste date cu caracter personal prezentei Politici de Confidențialitate. În special, trebuie să vă asigurați că persoanele în cauză sunt informate cu privire la chestiunile detaliate în această Politică de Confidențialitate, astfel cum acestea au legătură cu ele, inclusiv identitatea noastră, modul în care putem fi contactați, scopurile colectării, practica de dezvăluire a acestor date, drepturile de a obține accesul la date și de a face plângeri în legătură cu prelucrarea, precum și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastră de a le oferi servicii). Cookies Utilizăm cookies pentru a îmbunătăți experiența dvs. pe website-ul nostru. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați Politica de utilizare cookie-uri.